• Announcements

  • Ordensregler for Jubii Debatten   08/14/2015

   Alle henvisninger fra administratorer/moderatorer skal efterkommes. Vær høflig
   Skriv i et høfligt sprog, som du kan være bekendt overfor fremmede, ligesindede mennesker. Hvis du føler dig provokeret, er ophidset, vred, eller for den sags skyld beruset - eller hvis du ikke kan fordrage den debattør, du svarer, bør du nok tænke dig om tre gange - evt. vente lidt - før du besvarer, og ikke mindst sender et indlæg. Oftest er det bedst at lade være. Stik en finger i jorden
   Tonen og sprogbrugen er meget forskellig i de forskellige fora. Det afhænger af emnerne, der diskuteres, og de faste debattører. Når man kender hinanden, kan man slappe lidt af, og bruge et lidt mere indforstået sprog - men pludselig dukker en ny debattør op, som misforstår.
   Både som fast og som ny debattør bør du tænke dig om, og frem for alt undlade at fare i flint og blive personlig. Stik en finger i jorden og prøv at forstå hvorfor folk reagerer og opfører sig som de gør. Meget ofte findes der en naturlig forklaring på en, ved første blik, mærkelig opførsel. Offentligt forum
   På Jubii Debatten er du din egen kritiker. Du skal altid tænke på, at det du skriver, er offentligt tilgængeligt for alle med Internet-adgang. Din chef, dine forældre, børn og fru Jensen nede på hjørnet kan læse det du skriver.
   Ønsker du at få slettet/fjernet indlæg eller din profil fra Jubii Debatten, kan du tage kontakt til administrator (Debat Høvding) via en personlig besked i debatten. Personlige oplysninger
   Pas på med at udlevere personlige oplysninger om dig selv på debatten. Du ved ikke altid hvem som modtager disse oplysninger - og endnu vigtigere - hvad de bliver brugt til. Det er forbudt at udlevere personlige oplysninger (inkl. telefonnumre og e-mail adresser) på andre personer uden deres samtykke. Hold dig til emnet
   Hold dig til emnerne for diskussionerne. Alt for ofte ser man, at debatterne ender i personlige slagsmål hvor folk flyver i totterne på hinanden og det bliver til mudderkastning. Dette kan give anledning til yderligere diskussioner, som de fleste finder meget trættende at læse, og spilde tid og penge på. Det er ødelæggende for Jubii Debatten og for mulighederne for at føre nogle ordentlige, seriøse debatter, eller for at have det hyggeligt sammen med andre på Debatten.
   Brug ”personlige beskeder” til personlige opgør. Hvis du bliver stødt over noget en debattør har skrevet om eller til dig i en debat, kan du vælge at sende en ”personlig besked” til vedkommende. Det er tit den bedste måde at udrede knuder og rette misforståelser på. Bolden eller manden
   Det er almindeligt, at folk finder det ok. at sparke til bolden - ikke til manden - i en diskussion. Det er også den rigtige indstilling, så længe bolden er emnet. Når bolden er en debattørs meninger, tanker, udseende, smag eller følelser, får det karakter af, at det er debattørens indstilling og væremåde, og dermed debattøren du går efter. Tænk over det!
   Indlæg til enkeltpersoner
   Indlæggene i debatten skal helst have almen interesse. Derfor kan du dog stadig lave indlæg som kun er henvendt til én person på debatten. Så længe det er på en positiv måde, gør det intet. Dog skal du altid overveje, hvornår det er tid til at gå over til personlige beskeder. Kort, præcist og læsevenligt
   Det er godt at kunne udtrykke sig kortfattet på Debatten. Lange, snørklede indlæg kan virke dræbende på koncentrationen, når du læser mange indlæg. Dog skal du tænke på, at den korte måde at udtrykke sig på ofte giver anledning til misforståelser. Derfor skal du tilstræbe at være meget præcis, samtidig med at du udtaler sig så kort som du synes det er muligt, uden at virke uhøflig. Husk også at gøre dit indlæg læsevenligt. En A4 side uden tegnsætning og afsnit er ulidelig at læse, og giver sjældent svar. Sarkasme og ironi
   Sarkasme og ironi er en herlig ting - men er desværre meget svært at udtrykke på skrift. Vær derfor forsigtig med at bruge det. Hvis du er ironisk, så husk at markere det tydeligt, hvis du vil være sikker på ikke at blive misforstået. Der findes forskellige måder hvorpå du kan udtrykke ironi og andre følelser, bl.a. ved hjælp af smileys.
   Plads til alle
   Du må ikke glemme, at folk på Debatten er meget forskellige. Vi har forskellig uddannelse, alder, erfaring, baggrund og meninger - og der skal helst være plads til os alle. Uanset om vi er gode til at stave og udtrykke os på skrift eller ej. Og uanset hvor længe vi har været på Debatten. Derfor er overbærenhed og forståelse også vigtige elementer i debatterne, hvis alle skal høres, forstås og tages alvorligt. Undlad at kommentere sdavefajl. Brugernavne
   Brugernavne må ikke være en webadresse eller direkte eller indirekte reklame for et produkt eller et site. Henvisninger til andre web-sider (Reklame)
   Links eller henvisninger til andre sider i en tråd må ikke linke til steder, hvor brugeren selv tjener noget hverken direkte eller indirekte. Det være sig rigtige penge, tjenester, virtuelle kreditter, "fiske stemmer" eller noget andet. Det er dog tilladt at henvise til andre web-sider i indlæg, så længe det er relevant for tråden. Men husk, at decideret reklame er forbudt (det gælder også special-tilbud til Jubii-brugere).
   Det er ikke tilladt - hverken i signaturen, i brugernavnet eller i profilbilledet/avataren - at bruge noget som kan ses som reklame for et produkt eller en tjeneste eller en henvisning til en anden side, hverken direkte eller indirekte; det være sig både deciderede links eller navne på andre sider eller produkter/tjenester. Signaturer/taglines
   Signaturer/taglines må max. være på 5 linjer inkl. linjeskift og skriftstørrelsen må max. være 3. Signaturer/taglines som overstiger 5 linjer eller bruger for stor skriftstørrelse vil blive slettet af Jubii. Det er heller ikke tilladt at citerer andre debattører i sin signatur/tagline uden at have fået debattørens accept først. Link i signaturen må ikke linke ud af Jubii. Brug af PB (Privatbeskeder)
   Hvis du ønsker forummedlemmers hjælp til deltagelse i spørgeskemaer, programmer mv. bedes du henvende dig generelt i rette forum i stedet for at kontakte via 'PB'. Privatbeskeder kan med fordel bruges til at udrede indbyrdes forhold, der ikke vedkommer andre forummedlemmer. Obstruktion af debatten
   Det er ikke tilladt at obstruere debatten. Dvs. at man ikke må hive gamle tråde frem uden en reel grund til det (uden at tilføre tråden noget nyt). Man skal holde sig til emnet for tråden og evt. oprette en ny tråd hvis man kommer for langt væk fra trådens oprindelige emne. Det er heller ikke tilladt at small-talke to eller flere indbyrdes i en tråd, med mindre tråden er oprettet til netop det formål. Obstruktion af debatten er forbudt og kan føre til bortvisning. Sløring af IP adresser
   Det er ikke tilladt at bruge sløring af IP adresser (fx IP anonymizer) på debatten. Brugere som slører deres IP adresse vil blive bortvist på stedet. Placering af tråde
   Tråde på debatten skal placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt, og så præcist som muligt i specifikke emnefora. Tråde kan til enhver tid flyttes af administratorer og redaktører. Bevidst fejlplacering af tråde i forkerte fora betragtes som obstruktion af debatten og kan lede til bortvisning. Dobbeltpostning af identiske tråde i flere fora ses også som obstruktion af debatten og kan lede til bortvisning. Profilbilleder/Avatarer
   Jubii Debatten er tilgængelig for alle folk i alle aldre. Derfor henstiller vi til at dit valg af profilbillede/avatar ikke er et billede som kan virke stødende. Profilbilleder/avatarer med eksplicit pornografisk materiale og nazistisk symbolik er forbudt! Passwords, produktnøgler, cracks og ophavsrets beskyttet materiale
   Tråde hvori der spørges om råd eller linkes til download af ulovligt materiale, password til betalingssider, produktnøgler og cracks til programmer eller ophavsrets beskyttet materiale er ulovlige og vil blive slettet uden varsel. Brugeren vil blive udelukket fra debatten uden forudgående advarsel. Kværulanter
   Desværre findes der kværulanter, pedanter, kradsbørster og folk, der kun er ude på at genere hinanden mange steder. De bruger en bestemt teknik - sikkert ofte ubevidst - for at ophidse deres meddebattører, så der kan komme gang i mudderkastningen.
   Af en eller anden grund kan de ikke særlig godt lide ret mange af deres meddebattører, og søger ofte kun efter noget at brokke sig over. Ydermere er de ofte totalt uimodtagelige for gode argumenter, som de drevent undgår at tage stilling til. Du kan diskutere og diskutere og diskutere med den type mennesker, uden at komme et skridt videre. Ved at gå ind i diskussioner med dem, opnår du kun, at de totalt kommer til at dominere Debatten, da de ofte vil have det sidste ord.
   Et godt råd: Ignorer kværulanterne. Der er ikke megen sjov i at genere andre, hvis de overser det. Bemærk at du kan ignorere enkelte brugere, som du ikke ønsker at debattere med, inde under din profil, under "Ignorerede brugere". Søgefunktionen
   Husk at bruge søgefunktionen - Jubii Debatten har eksisteret i et stykke tid nu og mange emner har været oppe flere gange - derfor får du måske ikke så mange svar på vigtige emner fra de mere erfarne debattører. Du kan også bruge "Avanceret søgning", hvis ikke du finder det du søger i første omgang. Udelukkelse fra debatten
   Hvis en bruger bliver udelukket fra debatten er det ikke tilladt for den bruger at vise sig på debatten i udelukkelsesperioden – hverken som gæst, under et nyt profilnavn eller andre ting. En overtrædelse af dette vil medføre en fordobling af udelukkelsesperioden fra det tidspunkt det bliver opdaget.
   Ved en udelukkelse fra debatten risikerer du også at din IP-adresse bliver bannet. Er der andre som bruger samme IP-adresse som dig vil de dermed også blive udelukket fra debatten. Du kan derfor være skyld i at personer kan blive udelukket fra debatten uden at de har gjort noget forkert, så pas på hvad du foretager dig! Og nej.. vi lader ikke være med at IP-banne dig bare på grund af en anden bruger samme IP adresse som dig. Det er DIT problem – ikke vores! Advarselspoint
   Overtrædes ovenstående ordensregler, så modtager du et advarselspoint. Et advarselspoint udløber efter 12 måneder, hvorefter det automatisk forsvinder igen. I visse tilfælde gives en advarsel uden at der tildeles et advarselspoint. Det afhænger af overtrædelsens grovhed og karakter - og af om der er tale om en førstegangsforseelse eller uvidenhed. Advarselspointene finder du inde under "Din profil" og bemærk, at det er KUN dig der kan se dine advarselspoint. De er altså ikke synlige for andre brugere på Jubii Debatten. Generelt
   Indlæg som ikke er relaterede til emnet, eller som på anden vis ikke lever op til almindelig sund fornuft, vil blive slettet af redaktionen uden varsel og kan føre til bortvisning. Indlæg hvis eneste formål er at reklamere for andre sider eller produkter, vil blive slettet uden varsel og kan føre til bortvisning.Indlæg der har karakter af chikane og/eller mobning af enkeltpersoner eller virksomheder, er nedladende, hænger andre ud eller på anden måde virker ubehagelige, vil blive slettet uden varsel og kan føre til bortvisning.Obstruktion af debatten - herunder spam - er forbudt og kan føre til bortvisning.Hetz af en person vil medføre bortvisning fra debatten. Dette gælder også hvis der bruges dobbeltprofiler til samme formål.Du accepterer, at alt, der postes i de åbne debatfora, af Jubii A/S og koncernforbundne selskaber kan offentliggøres i ubegrænset omfang på koncernens medier og tjenester uden yderligere samtykke. Jubii A/S behandler dine oplysninger efter gældende lovgivning og videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til 3. part.Jubii forbeholder sig retten til uden foregående varsel at slette indlæg på debatten eller at nægte en bruger adgang til debatten.Disse regler gælder for al aktivitet på Debatten. Debatindlæg og blogindlæg.Overtrædelse af disse ordensregler vil i værste fald kunne føre til udelukkelse fra Jubii Debatten!

Blogs

Our community blogs

 1. Der er ikke længe til mit vækkeur ringer. Gad vide hvorfor det lige er at når man sidder i skolen og venter på at skulle hjem, snegler selv sekundviseren sig afsted, men når man så sidder her og virkelig gerne vil skrive, så kan man slet ikke nå andet end et par linjer. Jeg har lige seks timers skole inden jeg skal hjem og klare min opgave. Sidder og kigger på den. 20 fine klemmer til mine ømme bryster, egentlig ikke så meget, men jeg ved de bliver det………

   

  Jeg kunne overhovedet ikke falde i søvn i går, jeg brugte evigheder på at vende og dreje mig og ville nærmest ønske jeg ikke var gået i seng selv om jeg var træt. Da kl var kvart over fem her til morgen var jeg vågen. Hvilket bringer mig frem til det jeg egentlig gerne ville skrive om. Min Herre har mere end en gang spurgt om jeg ikke er træt når han har været der. Nej det er jeg ikke, jeg føler mig brugt og tilfreds, men ikke som sådan træt, bliver så fyldt med energi af hans besøg. Mine små afbræk i hverdagen, kan man ikke blive træt af. Som vist også nævnt så giver han mig rigtig meget og den der følelse af at glemme hverdagen for en stund, beruser mig.

   

  Mødet i går var ventet og jeg var utålmodig og mærkeligt nok mere nervøs end jeg plejer. Hvilket jeg også fortalte ham, kunne dog ikke rigtig give ham nogen forklaring på hvorfor.
  Måske fordi jeg ikke som jeg plejer har skrevet bunker af beskeder med A.
  Måske fordi jeg godt kan mærke han har store planer for mig, men aldrig ved hvad der sker. Jeg har ingen kontrol og har heller aldrig haft det, men jo flere gange jeg ser ham, jo mere har jeg brug for at overgive mig helt til ham.
  Måske jeg bliver lidt ramt af at min krop så frivilligt overgiver sig til ham hvor mit sind kæmper for at bevare en eller anden form for kontrol.
  Måske bare fordi jeg havde en fornemmelse af vi ikke skulle være hos mig og jeg derfor ville ende et sted jeg ikke ville ane hvor var.

   

  Dagene inden var der blevet snakket om hvor længe vi havde og at han muligvis ville tage mig med.

   

  Forventet ankomst 8.33. Jeg gjorde mig klar til et besøg der skulle foregå hos mig ved egentlig ikke helt hvorfor, da han skrev og spurgte om jeg også var klar til at køre, tog jeg lige en ekstra top på, undertøjet kan jeg klare mig uden, men der er ingen grund til at rende rundt i en gennemsigtig trøje også.

   

  Han kom ind og i samme sekund mærker jeg en ro i kroppen og følelsen af overgivelse, der føles enormt rigtigt. ”Du har 11 minutter til at gøre med mig præcis hvad du har lyst til derefter kører vi” Sank en gang og tænkte, det havde jeg slet ikke lyst til. Lad os nu komme afsted så jeg kan finde ud af hvad jeg skal. Min hjerne fungerede overhovedet ikke til at skulle have nogen form for kontrol.. (Det hænger slet ikke sammen med ønsket om normalt at have et behov for at have det. Jeg forvirrer mig selv) Jeg havde egentlig mest lyst til at være tæt på ham. Kyssede ham og prøvede, måske ikke efter bedste evne, at slippe udenom. Men det hjalp ikke helt. Fik hans pik pakket ud og satte mig ned for at sutte ham. Årh jeg elsker hans pik.

   

  Til trods for jeg bestemte mente han alligevel han skulle hjælpe lidt så jeg virkelig mærkede den. Rejste mig og han spurgte om jeg mente jeg havde brugt den tid jeg ville.. (ja sgu, tænkte jeg, allerede inden de 11 minutter begyndte)
  Han vendte mig rundt skubbede mig hen til køkkenbordet og trængte op i mig. Hvis noget føltes rigtigt var det det. Der blev det nævnt at han sørme ikke kunne forstå jeg ikke havde bedt om at blive kneppet når jeg nu havde chancen. (sorry, total brain-meltdown) For fanden nu kunne jeg jo også sutte på hans pik og det klager jeg ALDRIG over at have muligheden for.

   

  Alt for hurtigt, stoppede han og sagde vi skulle afsted. Jeg fulgte efter ham ned til bilen. Vi snakkede lidt om det hele, men han slog hurtigt over i hverdags-snak som han plejer når han mærker min nervøsitet, vildt så hurtigt han får mig til at slappe af.

   

  Efter en del tid spurgte han om jeg var klar da vi kørte ned af en lille vej. Sagde nej og han spurgte om han skulle køre mig hjem igen. Skyndte mig at sige ja, da jeg kunne mærke nerverne igen begyndte at presse på. (Har sådan lyst til at skrige af mig selv, så jeg får styr på det, jeg ved sgu da der ikke er noget at frygte)

   

  Noget sagde mig meget hurtigt at vi var ved hans hjem. Jeg bider mærke i det meste af det han fortæller mig, så det var ikke så svært at regne ud.

   

  Han kom om og lukkede mig ud og førte mig afsted gennem en gang og ind i en stald. Små-skummelt sted. Men typisk mig elskede jeg det, jeg nød det fuldt ud.. Sådan en af de der fantasier man har, der bare skal udleves. Han stoppede mig og begyndte at klæde mig af. Jeg blev vendt om og blindfoldet, sanserne skærpedes i samme sekund. Jeg blev vendt rundt igen og mine hænder blev bundet ud til siderne, der var noget vildt frækt at stå der fuldstændig nøgen i en stald og ham foran mig fuldt påklædt.. Mindede mig igen lige om hans rolle i forhold til min.

   

  Han begyndte at sætte klemmer i mine bryster. Fik faktisk tænkt tanken jeg nok burde tælle dem, men kunne overhovedet ikke fokusere på det, for jeg var svagt begynde at huske jeg havde glemt noget.. Mit armbånd, skubbede hurtigt tanken væk…  

   

  Jeg følte min krop indtog alt, stalden, lydene, følelserne, ham, tankerne lod jeg bare flyve prøvede ikke at lægge vægt på noget specielt…

   

  Han lænede sig ind til mig og hviskede jeg skulle huske mine stopord gul og rød hvis det blev for meget. Jeg godkendte. Efter mange flere klemmer, bandt han mig løs og trak mig afsted i rebene. Jeg fulgte med, hold kæft hvor kan man føle sig åndssvag når man intet kan se og ikke aner hvor man går. Blev ført ind i hvad der føltes som et lille rum, blev lagt ned og jeg mærkede ham trænge op i mig. Følte virkelig de klemmer var i vejen, havde ingen mulighed for at flytte mig tæt ind til hans krop eller tage ordentligt fat for jeg vidste klemmerne ville falde af eller jeg ville klemme dem så det gjorde ondt og selvom jeg kunne mærke dem der, gjorde det som sådan ikke ondt.

   

  Jeg elskede at mærke ham bevæge sig over mig, hans duft, hans lyde og hans kontrol over min vejrtrækning. Hans greb om min hals har en vild effekt på mig og jeg fragiver mig den sidste rest af kontrol, hvis der overhovedet er noget tilbage. Jeg stoler på ham og ved han læser mig, han ved jeg ikke selv er i stand til at sige fra der, jeg har intet ønske om at sige fra. Han bruger breath-control på mig med så stor sikkerhed at jeg bare glider med. Jeg elsker når han gør det, jeg elsker hvordan min krop nærmest higer efter det når han kærtegner min kind eller min hals.

   

  Han sagde hvis jeg ikke ville komme måtte jeg selv om det. Men jeg var så tændt, så liderlig og langt ude at den orgasme slet ikke er vigtig. Jeg har intet behov for den, da jeg bliver tilfredsstillet på så mange flere planer end ved ”vanille-sex” Samtidig får jeg det vildeste kick ud af at tilfredsstille ham.

   

  Han tog mig der på sofaen en time (men hvem tæller) inden jeg mærkede han var ved at komme, min krop gav slip i samme øjeblik som ham og vi kom samtidig, det føltes slet ikke som det plejer, men det var skønt og der var bare noget der føltes rigtigt at mærke den følelse rulle igennem kroppen samtidig med jeg mærkede ham..

   

  Jeg fik igen mindet mig selv om mit armbånd. Jeg var ganske klar over han til hver en tid kunne have stoppet legen og jeg troede ikke på i min vildeste fantasi han ikke havde set det manglede. Kunne jeg finde en undskyldning god nok hvis det blev nævnt? Overhovedet ikke… Krydsede fingre og bad til i mit stille sind han ikke pludselig ville reagere på det og fjerne sig fra mig.

   

  Han rejste sig og kom op til mit ansigt så jeg kunne slikke ham ren. Kun ganske kort tid fik jeg lov. Nød smagen af ham og mig selv..

   

  Jeg blev trukket ud af rummet igen efterfølgende, ført en helt anden vej end før, hvilket forvirrede mig fuldstændig, til trods for jeg havde haft en ide om jeg nok ikke bare lige uden videre kom retur til stalden, men prøver jo alligevel at orientere sig.

   

  Inde i et rum blev jeg bedt om at sætte mig, mine arme blev trukket ud til siderne og bundet fast. Han gav mig mit syn igen og forlod så rummet. Sad og sundede mig lidt og begyndte for alvor at mærke klemmerne gjorde ondt, og håbede han snart kom tilbage og fjernede dem. Var faktisk ganske rolig ved at sidde der alene det første stykke tid.

   

  Da han kom retur og kom hen til mig spurgte han mig om jeg ikke havde glemt noget. Jeg samtykkede. En lussing faldt.. Han spurgte hvad jeg havde glemt og jeg sagde mit armbånd. Endnu en lussing faldt. Jeg erkendte jeg havde glemt det. Jeg fik pænt besked på at det glemte jeg aldrig igen og endnu en lussing ramte min kind. Straffen for forglemmelsen var at klemmerne ville blive trukket af i stedet for at blive løsnet forsigtigt. De første mange gik okay, igen tænkte jeg jeg burde tælle med, men igen var der ingen koncentration. Efter noget tid spurgte han hvor mange der var og sagde at alt efter hvor mange jeg gættede forkert ville jeg få x antal slag i røven. Jeg havde ingen ide og nu fik han fat i de noget mere ømme steder, jeg vred mig gevaldigt. Han begyndte at tage to af gangen, det gjorde virkelig ondt, en kærkommen smerte der gav mig en eller anden forløsning. Jeg mærkede det strammede om håndleddene da jeg trak i rebene da det ikke længere var muligt at sidde stille og være stille. Han gik over og tændte en maskine, nej nej der var da heller ingen grund til at tiltrække naboernes opmærksomhed når jeg sad der og klagede mig.

   

  Da den sidste klemme var hevet ud spurgte han hvor mange der var. Jeg gættede på 46, han smilte, trådte væk og klippede mine hænder fri og bad mig tage tøj på. Jeg klædte mig på, træt i kroppen, men glad.

   

  Vi gik ud igen og han tog min hånd og spurgte om jeg ville se hans hjem. Selvfølgelig ville jeg det. Havde faktisk aldrig troet det ville blive en mulighed, så var meget nysgerrig. Følte mig med det samme godt tilpas i hans hjem, hyggeligt og afslappet som ham. Og jeg lærte ham lige lidt bedre at kende i det øjeblik.

   

  Han skulle ordne lidt småting, så jeg luskede lidt rundt og prøvede at synke alle indtrykkene. Og faktisk først der slog det mig jeg slet ikke havde set min Herre nøgen den dag. Jeg havde været blindfoldet det meste af tiden og før og efter var han fuldt påklædt. Og alligevel tænder han mig fuldstændig vanvittigt.

   

  Efter noget tid kørte han mig hjem igen. Vi snakkede lidt og han nævnte for mig at jeg virkelig skulle huske at hvis jeg en dag leger med en anden at jeg skal fortælle at jeg slet ikke selv er i stand til at sige fra når min vejtrækning bliver kontrolleret. Jeg ved ikke om han bekymrede sig, men han ved ligesom jeg hvor farlig den leg kan være hvis der ikke bliver stoppet i tide. Jeg har altid elsket når en Herre tager det fra en i kontrolleret leg, men har heller aldrig været så langt ude som han får mig ud og derfor er det ikke noget jeg har været klar over da jeg lærte ham at kende, men han tager det jo også nogle skridt videre fordi han har så godt styr på mig.

   

  Min eneste tanke var at det ikke var noget jeg havde grund til at bekymre mig om så længe jeg er i hænderne på ham og jeg har intet ønske om at stoppe det, så nej det er bare ikke relevant for mig nu. Har heldigvis heller ikke noget indtryk af han planlægger at slippe mig foreløbig.

   

  For resten…. 45 klemmer fortalte han der var.. vildt nok jeg kom så tæt på?!.... 

   

  • 2
   entries
  • 0
   comments
  • 964
   views

  Recent Entries

  gallakjoler

  I dag sejler vi afsted med endnu en af den kommende sæsons tendenser,  we are Sailing on a sea of violets som er sæsonens #9 tendens.
  Marineblå er efterårets absolut hotteste tendens. Du kan roligt finde alle dine blå og hvid stribede items frem og selvfølge også alle de helt mørkeblå items.

  Denne gang havde jeg ikke nøde at kigge så dybt i mit closet for at finde et item som passer til dagens tendens. Denne blå kjole hang helt fremme i mit closet. Når du styler denne tendens kan du være klædt i blåt fra top til tå, kun brudt af hvide , røde og stribede elementer.

  AW Trend #9
  Isabel Marant, Victoria Beckham og Louis Vuitton har alle designet nogle meget smukke looks, som det er muligt at fortolke og gøre til dine. Det er gælder om at få gennemgået dit closet og få fundet de ideelle items til den kommende sæsons blå look.
   

  Jeg ønsker dige n dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen til sidste tendens til den kommende sæson.

  ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

 2. Jeg snublede over denne Youtube video og undrede mig over de mange smil og selfies ved kisten. Det er som det er en glædelig begivenhed for familien at denne kvinde er faldet bort. Hvorfor?

  Jeg forskede lidt i hendes fortid og hun blev sendt til et overlevelseskursus som teenager, der hedder Aspiro. De koster 440 dollars pr. dag. Derefter kom hun til et kostskole som tvinger unge til at være Mormoner, hvis de hellere ville være noget andet. Den skole hedder West Ridge Academy og den er heller ikke billig. Den er heller ikke uden kritik. Utahs Boys Ranch er et andet marketingsnavn for samme skole inden de begyndte at optage piger. Det er rigtig meget kritik af skolen blandt tidligere elever. Mange klager over posttraumatisk stress tilstand og depression som følge af deres ophold der.

  Så måske var der ingen udsigter for at familien kunne slippe for dyr behandling i fremtiden. Måske er det derfor de alle virker så glade for at hun forlod denne verdenen tidlig. Det er en meget sær kultur vi her har med at gøre. Spørgsmålet er om vi over tid kan blive lige så kolde her i landet. Vi taler jo allerede temmelig grimt om dem der er så uheldig at miste deres arbejde og skal man have noget ud af systemet skal man komme langvejs fra. 

   

 3. Latest Entry

  Hvad nu hvis, vi hele tiden (50 år plus/minus) har grebet kønsdebatten an fra en fejlagtig vinkel? Hvad nu hvis løsningen er, først at samarbejde om helt andre og mindre følsomme mærkesager, og at vi gennem en sådan praksis kunne nå hinanden hurtigere, nemmere, mere smertefrit i og med, at vi med tiden var blevet mere vant til at kigge mod fælles horisonter, sådan ligesom Exupery ville foreslå?

   

  - F.eks. et eller andet komplet altruistisk, hvor eneste benefit, hvor det eneste, der reelt er noget værd; at man, inden man gik til ro, havde lejlighed til at klappe sig selv og hinanden på skuldrene, og sige "fedt lavet dér" til sig selv og hinanden?

   

  Hvad nu hvis det i virkeligheden drejer sig om at vælge med hjertet fremfor med logikken, pengepungen, den skjulte dagsorden, ego'et etc etc etc.?

   

  Hvad nu hvis løsningen på skyttegravskrig IKKE er at købe større rendegravere for hvert år der går?

   

  Hvad nu hvis tilværelsen drejer sig om at nyde i samhørighed og i ro? Hvad nu hvis 80" plasma-TV'et ikke er nær så meget værd, hvis man ikke kan dele det med venner, der hver især ønsker een og hinanden det allerbedste?
  Hvor stor er glæden, når man låner et andet væsen sit allerkæreste eje og får det igen ugen efter, og kan konstatere, at låneren har behandlet det med samme respekt som man selv ville gøre?
  - Hvis din umiddelbare emotionelle reaktion på ovenstående scenarie er en følelse af lettelse, er det fordi der stadig er noget at arbejde med.

   

  Hvad nu hvis alle mennesker var sådan anlagt, at den største glæde, man kendte, var den dér dybt egocentrerede af slagsen; den hvor man opfører sig altruistisk udelukkende for at kunne tildele sig selv det dér skulderklap? Hvad nu hvis vi gik hen og blev afhængige af dét, i stedet for at være afhængige af den eksterne validering, vi skatter så højt idag?

   

  Hvor længe varer glæden ved sådan et "like" egentlig for DIG? En dag? En uge? Et år? En dekade? 6,5 sekunder?
  Og i kontrasten: Hvor længe varede glæden ved at have gjort noget godt for en anden, ønsket noget godt for en anden, sidst du var ude og vifte med dine altruistiske flyveører?

   

  Hvad nu, hvis alt det og mere til var mulgit ved et trylleslag? Og hvad nu hvis dette trylleslag ikke var mere magisk, end at træffe et simpelt valg? "Sådan hér vil jeg gerne leve fremover?"

 4. Hun spiller viljestærke hovedperson Katniss Everdeen i The Hunger Games franchise.

   

  2A632DBA00000578-3155867-image-m-56_1436516068547.jpg
  aftonklanningar

   

  Så det er næppe overraskende, at torsdag eftermiddag lykkedes Jennifer Lawrence at dominere folkemængderne, da hun ledes til San Diego Comic-Con, afholdt på grand Hilton Bayfront hotel i Californien.
  Ledsaget af hendes co-stjerner Liam Hemsworth og Josh Hutcherson, den 24-årige skuespillerinde kiggede absolut sensationel i en sexet sort cut-out kjole, som blinkede hendes tonet mellemgulvet.
  Fremhævning hende slående ansigtstræk med dæmpede toner af makeup, Jennifer holdt hendes tilbehør på et minimum, men plaskede en pop af farve til sagen med bordeaux kløer.
  Hendes lange blonde Lokker faldt i løse krøller, med et par stykker pinned tilbage og totter falder ned på stjernens ansigt.
  Kjolen, at Hunger Games stjerne Jennifer Lawrence havde til Comic-Con i Californien er afgjort give os nogle stof til eftertanke!
  Det er af Louis Vuitton og funktioner super flatterende udskæringer i taljen, samt cross over stropper i toppen af ​​skørtet. J-Law er en af ​​vores ultimative stil knuser og selvfølgelig vi elsker LV, så det er en drøm kombination!
  Dette skåret ud og wrap strop stil var en kørende tema i Resort 2016 kollektionen, (Ja, vi er allerede tænker hvad de skal bære næste år!). Det er selvfølgelig ikke til salg endnu, men komme foran ved at klikke på linket (til højre) for at tage et nærmere kig på den linje.

  • 24
   entries
  • 0
   comments
  • 1809
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  “Color is the cornerstone of your closet,” says Suzanna Pearson. It’s also the cornerstone of her personal styling business, Wear It Well, where she helps women find their perfect colors and create closets full of items that always work. “Color is the foundation from which everything will mix and match seamlessly,” she adds. “Every time you open your closet, you’ll have something that fits you and looks beautiful.”
  Pearson, who is originally from New Zealand, has a long love affair with color, stemming back to watching her mother work as a wardrobe and color consultant. “In one hour, she would show women how to look younger, slimmer, and more vibrant,” Pearson says. “I would see them leave her office clutching these color swaths like the elixir of life and smiling ear to ear, and I knew I had to learn her secret.”
  Pearson completed color and wardrobe training in New Zealand in the late 1990s, and also worked in makeup, using her eye for color to bring out clients’ features. One of the highlights of her career in New Zealand was doing the makeup for the presenters of the New Zealand World of WearableArt Award Show.
  When Pearson’s husband got a job in Chicago, she began working as a stylist for J. Crew, where she honed her skills by choosing colors and outfits for shoppers. Friends began to turn to Pearson for her great style advice, and soon she was getting referrals and repeat customers. Now, Wear It Well helps women find their own personal style through the colors and fits that work best for their skin tone and body type.
  GoodJWC-Media_Suzanna-Pearson_6237.png
  blue bridesmaid dresses uk
  “I like to show women why different shades and hues work on them,” says Pearson. “We can all wear all colors, but it’s the shade and intensity that makes you look fabulous.”
  With each new client, Pearson starts off by asking, “What’s the best thing I can do for you today?” Maybe they’re looking for a complete new wardrobe, or maybe they’re looking for advice on what to wear for a specific event. “My clients range from interns in college looking for professional clothes, to mothers in transition, doctors, people appearing on the Today show who need an outfit to wear, clients over 60 years young, a huge range, all with different requirements,” says Pearson.
  After determining their needs, she can suggest the colors that work best with their skin tone, as well as the right type of clothes for their body type, from styles to necklines to fabrics. Pearson likes to spend time looking through her clients’ closets with them, as it helps her get a sense of their style and see what’s missing. “People inviting you into their closet is very personal,” she says, so she does everything she can to make clients feel comfortable throughout the process, and to really listen to what they hope to get out of it.
  Next, she asks if the client would like her to accompany them on a shopping trip. Here’s where Pearson differs from a typical stylist. “I won’t just take you out shopping and spend a fortune to find out it doesn’t go with anything you have,” she says. Instead, she works within clients’ budgets and with what they already have to craft a closet full of pieces that fit together.
  Pearson says she never thinks about what she’s going to wear ahead of time, because her closet is only stocked with items that work well together, and most importantly work well on her. This mentality is something she calls “no stress dress,“ and she says she’s a firm believer in that your closet doesn’t need to be full of a lot of stuff to look good. Feeling great every time you dress is what’s most important,” she says. “You’ll never have to ask anyone how you look again. You’ll always just know you look fabulous,” she says.
  This desire to empower women to feel good about themselves shines through as Pearson speaks, and is part of what keeps her clients coming back. It’s clear clients consider Pearson a mentor and friend, not only a stylist. “I do spring and fall closet checks for my existing clients, and I encourage them to keep in touch,” Pearson says. During this interview, a woman texted her asking what to wear to a graduation ceremony, as her existing outfit would no longer work due to a drop in temperature. “Help!” the woman wrote. “What am I supposed to wear now?” Pearson responded immediately with several options and a reassuring note.
  She hopes through showing women how to dress for their color and body type, she can help them feel good about themselves every day. “I firmly believe that every woman is beautiful no matter their color, body type, or lifestyle,” she says.
  Also Read: peach bridesmaid dresses

  • 1
   entry
  • 1
   comment
  • 1180
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  nogen der har forsøkt den ny side www.cheapsexcam-xxx.com så det måske værd at prøve den havde selv en go oplevelse der

   

  någon som har provat den nya sidan www.cheapsexcam-xxx.com så det kan vara värt att försöka det hade Engo erfarenhet det

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 1256
   views

  Recent Entries

  Godmorgen kære dagblog.

   

  Jeg skriver dette blad på stranden i Sihanoukville. Nærmere bestemt i Dara Shack, en af de mange restauranter, som mere eller mindre lovligt er bygget så man optager pladsen helt ned til det lokale bølgeskvulp.

   

  Jeg har lige læst et nyhedsbrev og medfølgende artikler fra og om Bulgarien. Sidder her en tidlig morgen som dagens første gæst på stranden i et paradis i Asien, og læser om Bulgarien, et land med OK sommer tre måneder om året, sådan cirka. er der noget i gære?

   

  Læs mere- klik her!

 5. Jeg kan genkende mange af de følelser, der bliver forklaret i den her sang.

  Mørke og ensomhed, følelsen af vinter og kulde selvom det er sommer.

  En evig vinter.

  Fornemmelsen af at man er fængslet i sin egen krop og man har lyst til at springe ud og danse sin sindssyge træt og slippe væk fra alt negativt, men det kan ikke lade sig gøre, fordi man er fængslet i en skal af ensomhed, mærke og angst.

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 1051
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  Hej alle jer derude.

  Jeg leder efter en god hjemmeside med forskellige lidt dyre mærker som f.eks. michael kors, chanel, malene birger og noget i den stil. Det behøver ikke at være en hjemmeside hvor netop de ovenstående mærker er på allesammen, da det jo nok kan blive lidt svært. Håber i vil hjælpe mig i min søgen. :D

 6. Så sidder jeg her igen.. efter en lang dag og læner mig tilbage med lidt musik, det har været en god, men en hård dag.

  Forleden så jeg en dokumentar på Netflix ved navn "Bully". En hjerteskærende oplevelse, ihvertfald for mig som har oplevet mobning på egen krop og sind.

  Jeg som de fleste andre børn her i landet har gået i en folkeskole, i en skoleklasse med 20+ individer, alle med meninger, holdninger, syn på det foran dem og evt. mål i livet.

  Dokumentaren 'Bully' viser nogle brutale og virkelige hændelser på hvordan isolering, daglig terror. (Ja, jeg skrev terror) i nogle tilfælde kan drive sårbare sind ud på en farlig vej.. hvor der i nogle tilfælde ikke er nogen vej tilbage for disse stakler. Kampen for at de får fred, har for dem, den ultimative pris. Livet. Jeg sad med tårer i øjnene og et forældrepar begrave deres søn som var blevet presset så langt ud så han traf et endegyldigt valg.

  Jeg gik selv i en problem-klasse. Jeg var ikke det eneste offer. Jeg har aldrig forstået hvorfor jeg var et af målene, jeg prøvede og være flink ved alle, jeg stjal ikke andres lektier, madpenge.

  Jeg var en gennemsnits elev.. klarede mig okay i, idrætstimerne. Jeg endte med at være et offer fordi at jeg valgte ikke at tage del i den store gruppes magt i klassen. Jeg har altid haft en meget styrende samvittighed. En samvittighed som ikke ville tillade at jeg gik og var ond ved andre. Så ved at holde mig neutral havde jeg automatisk valgt side. Jeg var ikke med dem.. men imod dem.

  Det hele centrerede om min bedste ven.. ham jeg voksede op med på den vej jeg boede på som lille dreng. Han endte ofte med at være den i klassen som var sjov og kunne få klassen til at grine, oftest på de trætte læreres bekostning. Han fik øjnene op for den mulighed at han havde fået en magt i klassen som gjorde at nogle fulgte hans mindste vink. Hans allierede ville dog gerne presse mere vand ud af stenen og de sjove "lege" blev langsomt på bekostning af resten af klassen.

  Nogle mere end andre.

  Forestil jer at være i en klasse hvor man holdte mund, sad stille og gjorde -ingenting-. Det var ikke for at undgå at blive smidt uden for døren eller på rektors kontor med en pæn besked i sin kontaktbog. Nej det var fordi at denne stormagt i klassen målte og vejede alt og alle i klassen på deres mindste fodfejl, svar på spørgsmål eller bevægelser.

  Jeg kunne komme med en masse dystre detaljer men jeg vælger at holde fokus på hvad det her "afsnit" går ud på. Nemlig hvad andres handlinger kan gøre og hvordan de kan være med til at forme mennesker.

  Jeg traf selv et valg lidt over halvvejs i 7. klasse. Jeg valgte at trække mig tilbage og skifte skole. Det eneste jeg fortrød var at jeg ik havde gjort det ihvertfald 1½ år tidligere.

  Jeg ved godt at der i de sidste par år har været mange dokumentarer omkring mobning, også her i Danmark. Men der vil altid være nogle der ikke forstår budskabet. Eller aldrig kommer til at se eller høre noget af det.

  Jeg kunne godt ha blevet i den klasse, jeg kunne godt ha overlevet de sidste par år. Jeg kunne tryne hver og en i den klasse fysisk, selvom jeg ikke er en slagsbror af natur. Men valg har også konsekvenser. Jeg rykkede ud i den anden ende af byen og endte i en klasse der var en polar modsætning til hvad jeg var vant til. Mine fortids dæmoner ville ikke lade mig slippe så nemt, enkelte besøg på skolen blev det da til, men jeg havde fået et forsvar af -rigtige- mennesker som de ikke kunne bryde igennem og de blev sendt hjem med et budskab om at deres lille stormagt kun rakte inde fra deres eget snævre herredømme.

  Alt dette har vist mig at der er håb for fremtiden. Det har været lærerigt men en hård oplevelse. Men det har ikke fået mig til at give op på mit syn på mennesker.

  Det har lært mig at der findes gode mennesker.

  Det har lært mig hvad et rigtigt venskab er.

  Det har lært mig at spotte en mobber på 100 meters afstand med uhyggelig præcision.

  Det har lært mig at stoppe med at kigge mig over skulderen til at have nul frygt overhovedet.

  Jeg skal jo også komme til sagens kerne hvis folk der har læst så langt, tænker; "Hvad mener du overhovedet med dette afsnits titel?"

  Ja, jeg tillader mig for engangs skyld at lidt egoist.. eller ihvertfald prise mig lykkelig for at da jeg gik i den klasse at mobiltelefoner, Facebook, Twitter osv ikke var hverdag.

  Når jeg kom hjem fra skole, kunne jeg dog trods alt glæde mig til at skulle til fodbold, spille et spil, gå med hunden.. når jeg var hjemme kunne ingen røre mig. Jeg er typen der finder ro når jeg kan fordybe mig i noget når jeg er alene. Ikke at jeg er asocial, måske nok bare mere introvert, end ekstrovert. :)

  Vores digitale medier er fantastiske redskaber til holde kontakt til familie, venner og endnu stærkere redskaber til at få nogle flotte budskaber ud i verden og røre andre mennesker. Men ligesom mennesker er i stand til at viderebringe alt det her.. så kan disse værktøjer også ende i de forkerte hænder..

  Digital mobning er meget virkeligt og meget hårdt for dem som også oplever det ved at få det lige i ansigtet i hverdagen.

  Hjem er ikke "helle" mere.. din telefon er en portal til dig, på godt og ondt. På internettet kan så meget også gøres anonymt. Man kan komme afsted med så meget. Gratis.

  Men på andres bekostning.

  Mit budskab i dette afsnit er til alle mennesker. Inden du trykker enter og lukke noget damp ud på mennesker du ser som "mindre" eller lignende.. så genovervej det. Det kan godt være at det kun tog dig et par sekunder at forme tanken.. et minut at føre det ud på tasterne.. og et sekund at trykke enter. Men den person det rammer kan ligge søvnløs over det en hel nat.

  Så til alle med "dårlig" skik på nettet. Det er måske gratis for dig, men ikke modtageren.

  Jeg er ikke velsignet med børn endnu.. men til dem der er, følg deres færden på nettet. Tag affære hvis du ser noget der ikke er i orden. Det kan virke uskyldigt eller sjovt og dit barns kommentar var måske bare et lille prik. Men det lille prik kunne være 1 ud af 100 prik på samme offer og for dette skrøbelige sind.. et skridt nærmere en beslutning der kunne have den ultimative pris.

  Kig indad derude :) Det kunne være jeres barn.

  "Hvis din bedste ven fik en ven der var en nøjagtig kopi af dig selv.. ville du kunne lide vedkommende ligeså godt? Er svaret nej er det et signal til forandring."

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 2396
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  Når nu 61 % af befolkningen mener, at grænserne bør være åbne, så lad mig lige gøre rede for, at det være en god handel for os. (Se vedhætet fil)

  Hvorfor kan jeg ikke kopiere teksten direkte ind.

  • 1
   entry
  • 1
   comment
  • 2134
   views

  Recent Entries

  Hej

  Jeg har lige nu projektuge og har brug for hjælp til en undersøgelse om hvordan den "perfekte krop" ser ud. Derfor vil jeg blive glad hvis i vil bruge et par minutter, på at svare på dette:

  - Køn

  - alder

  Beskrive hvad det "perfekte" er for dig ved en kvinde. Jeg vil sætte pris på hvis i vil være så beskrivende som muligt.

  - Hår

  - Ansigt

  - Højde

  - Ben

  - Talje

  - Barm

  - Andre ting

  Nu vil jeg gerne bede jer om at gøre det samme med mænd

  - Hår

  - Ansigt

  - Højde

  - Ben

  - Mave

  - Andre ting

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 2706
   views

  Recent Entries

  Hej Alle

  Vil i ikke hjælpe mig med min eksamensopgave ved at besvare mit spørgeskema:

  https://da.surveymonkey.com/s/Z95RKFK

  • 1
   entry
  • 4
   comments
  • 2278
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  Hej alle

  Jeg kan ikke mere. Hvad skal jeg føre. Mine tanker køre konstant. Jeg savner min familie, savner mit gamle liv, men det er der ikke mere. Jeg ødelagde det. Jeg græder konstant, viser det dog ikke blandt omverden. Jeg går i panik når jeg er alene og begynder at hyperventiler, få tanker om at dø, begynder at ryste og det næste jeg husker er at jeg ligger på min seng og er vildt udmattet og over ulykkelig og hader alt. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu. ØNSKER bare at få det hele til at forsvinde, lige glad hvordan. Bare lad livet eller tankerne standse nu.

  • 2
   entries
  • 1
   comment
  • 3467
   views

  Recent Entries

  Latest Entry

  Christmas is a happy time. In the days people are filled with joy, I want to tell you a story about a poor foreign girl, who was bullied and droved off the door in the month when Jesus Christ was born, by her Danish landlady.

  She is a foreign student in Copenhagen, and rents a room from a Danish family. Her landlords are Anne Skou, and Anne’s son Janick, a teenager.

  December 1, she was attacked by Anne when she left Anne’s house. Anne griped her hair, bit her fingers, scratched her face, seized her by her throat and wanted to kill her, and trod and broke her glasses on purpose. Anne threw all of her things out of the house and didn't give the poor girl any deposit back, the policeman was there as witness. The girl was sent to the hospital by the police to heal her wounds after the accident.

  Cause of the Violence:

  A big black dog visits the house more and more frequently and always has been there for several days since October (Anne is not the owner of the dog). The girl was put to great inconvenience because she is scared of dog and the dog has never been fasted and always been on the ground floor especially in the kitchen. So she would like to move out of the house before the end of their contract.

  Course of the Violence:

  1. October 29, she told Anne she would like to move out at the beginning of December, (more than a month before she is leaving). At that time Anne said ‘yes’. (The girl also wrote Anne an e-mail about this.) But later when they talked about the leaving day, Anne flatly denied what she said before. Anne tried to look for any excuse not to give the girl deposit back.

  2. November 14, the girl gave Anne the formal notice in writing about the leaving. Two days later she got Anne’s written answer, and Anne told her she had to pay her rent until 15 December. The girl’s answer is, “I will pay the rent until 15 December and stay in the house until 15 December.”

  3. After that day, Anne nursed thoughts of revenge. In the evening of November 25, she put the dog in front of the stairs on the ground floor. This is the only entrance to the kitchen. So the girl couldn’t cook dinner, even to get some water to drink. Anne sneered at the girl when she saw her so scared of the dog. So the girl asked for help from Janick, the younger son of Anne Skou. Her son tried to put the dog into the living room and closed the door. But Anne shouted at Janick and didn’t allow him to help the girl.

  4. November 27, the girl went to her University to complain (the University introduces Anne to the girl). And the school called Anne and asked her to fasten the dog. Anne was very angry and made harsh rules directed against the girl. The girl is only allowed to go into kitchen in 3 fixed times per day, she cannot use the table in the kitchen, cannot have her dinner in kitchen, act. The girl told Anne she could not accept the harsh rules. Because her school is far away from where she lives and she have a heavy working load everyday, if she miss the cooking time, she will starve to death.

  5. November 28, the school told the girl that Anne called them and asked her to leave on 1st December. The International Office of the school suggested her to accept it since she was in danger because of the dog and so on. The girl answers, “I can move out under the condition she gives all of my deposit back since she breaks the contract (Anne cannot let her tenant leave in 3 days), what’s more, I didn’t break or damage anything in the house.” November 29, the girl received the formal notice to ask her to leave in writing from Anne.

  6. December 1, the girl asked for her deposit before she was leaving. According to the Danish law and her contract with Anne, the landlady has no reason to keep her deposit unless something is damage or break; therefore the girl have the right to ask for her deposit back. However, Anne refused to give her deposit back and what worst, she sprang on the girl, held the girl’s hair tightly, bit the girl’s fingers, scratched the girl’s face, and seized her by her throat in the attempt to kill her. At last the poor girl managed to run away from the house and called the police with the help of the neighbor. At the same time on that day, Anne trod, damaged and broke the leg of the girl’s glasses, threw all of her things out of the house and didn't give her any deposit back, the policeman was there as witness. Due to Anne’s violence, the girl was sent to the hospital by the police to heal her wounds. When the girl unpacked her staff that Anne threw out, she found a battery of her digital camera which she put in her black suitcase that morning disappeared.

  It’s the bitter experience of a foreign student in Copenhagen. We are all foreign students, we’ve had the benefit of the educational exchange along governments, and felt the friendly enthusiasm from most of Danish People. We also want to be the eyewitness of your just society, and don’t hope such shameful thing happened again.

  • 1
   entry
  • 6
   comments
  • 2113
   views

  Recent Entries

  Hej jeg er 19 årige gut, som desværre stadigvæk er jomfru.

  Jeg søger en kvinde som kunne tænke sig at oplærer mig i samleje.

  Billeder kan sendes hvis kemien er der.

  ps. skriv endelig hvis du har lyst alderen betyder intet.

  mvh...

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 1735
   views

  Recent Entries

  Er der nogen der kender noget til når små børn ikke vil røre ved maden med fingrene ? Barnet på lige 3 år rør aldrig ved maden hverken med fingrene og vil ikke holde ved bestik. Han tager aldrig selv maden til munden. Barnet har været syg af kræft fra spæd men har fået fjernet mad sonden men har kunne spise alm men barnet har ikke ville. Han går i panik når han røre ved maden. Og er ekstrem kræsen.

  Nogen der kender til det?

 7. Latest Entry

  Jeg er forlængst færdig med at skrive om Lise og Lars. De små noveller er også sat sammen til en roman som er udgivet: https://www.saxo.com/dk/pigen-i-kirsebaertraeet_pdf_9788740499599 Den er du meget velkommen til at hente.

  blogentry-172559-0-43308100-1414159857_t

  Jeg arbejder også på nummer 2, som ikke er udgivet endnu, men snart kommer

 8. Vidste du at Victorinox er meget mere end blot lommeknive?

  Har du før hørt om det schweiziske mærke Victorinox, måske via din farmor eller farfar?

  Er det tilfældet, så er der en vis sandsynlighed for, at det har forbindelse med de såkaldte ’schweizerknive’, som de er verdensberømte for at fremstille.

  Schweizerknive er lommeknive fyldt med en masse funktioner som kniv, saks, skruetrækker, tang, neglefil osv. Den originale farve på en schweizerkniv er rød med et hvidt kors.

  Victorinox producerer dog mange andre kvalitetsprodukter end blot avancerede lommeknive!

  Lad os se lidt nærmere på, hvilke produkter der ellers er tilgængelige fra legendariske Victorinox

  Kvalitets Bestik fra Victorinox

  Det schweiziske firma producerer eksempelvis et fremragende og elegant bestiksæt, der er holdt i en klassisk stil med sorte skæfter.

  Designet er stilrent og enkelt, og så er kvaliteten i absolut topklasse. Du kan genfinde præcis sådan et Victorinox-bestik på restauranter, hvor bestikket skal fremstå elegant og funktionelt. Det skal naturligvis også kunne klare hyppigt brug og derfor være modstandsdygtigt over for slid.

  Da bestik-sættet fra Victorinox er fremstillet af det bedste kvalitetsstål, klarer det naturligvis opgaven til topkarakter!

  Står du over for at skulle flytte hjemmefra eller trænger dit nuværende bestik bare til en ordentlig udskiftning, så er et bestik sæt fra Victorinox det helt oplagte valg og en rigtig god investering.

  Denne investering dækker over et super lækkert kvalitetsbestik fra Schweiz i 24 dele.

  Bestiksættet indeholder knive, gafler, skeer, teskeer og i enestående udsøgt kvalitet!!!

  victorinox-bestik-s%C3%A6t-24-dele-i-sort-5-1333-24_1624_250x250.jpg

  Steak Knive fra Victorinox

  Det er muligt at supplere ovenstående bestiksæt med super skarpe steak knive fra Victorinox.

  Steakknivene er væsentligt skarpere end normale knive og kommer med et savtakket skær, så man kan skære sine bøffer og steaks helt problemfrit.

  victorinox-swissclassic-s%C3%A6t-med-6-steak-knive-i-gave%C3%A6ske-victorinox-steak-knive-6-7233-6g_1547_250x250.jpg

  Køkkenknive fra Victorinox

  Det er også muligt at købe rigtig gode knive til forskellige formål i køkkenet.

  Victorinox fremstiller kun kvalitetsknive i absolut verdensklasse og så er de samtidig virkelig skarpe.

  Knivbladene er fremstillet i en helt unik blanding af rustfrit stål og kulstof, hvilket gør dem ekstremt skarpe og samtidig lette i deres vægt. Desuden anvendes en ganske særlig og helt speciel teknik i forbindelse med at skæret på knivene fremstilles. Dette sikrer af knivene bibeholder deres skarphed i længere tid i forhold til andre knive på markedet.

  Du kan her læse mere om skarpe knive og opvaskemaskinen

  Skæftet på en Victorinox-kniv er ofte fremstillet i et materiale, der hedder Fibrox. Fibrox er et kunststof, der er meget nemt at rengøre hvilket naturligvis medfører at kniven er meget hygiejnisk at anvende. Fibrox håndtaget er en anelse ru i overfladen, hvilket sikrer at kniven ikke glider i hånden, uanset hvor våd eller fedtet den er.

  Mange professionelle kokke i hele verden, sværger kun til knive fra Victorinox, netop på grund af den enestående kvalitet og funktionalitet som disse knive garanterer.

  victorinox-santoku-japansk-kokkekniv-6-8503-17_1545_250x250.jpg

  Kartoffelskræller fra Victorinox:

  Det kan næsten ikke komme som en overraskelse på nuværende tidspunkt, at Victorinox også fremstiller kartoffelskrællere og urteknive.

  Victorinox kartoffelskrælleren REX også kaldet ”Tyndskrælleren” er simpelthen intet mindre end et genialt produkt. Den er både billig i pris og samtidig indeholder den en uovertruffen funktionalitet. At skrælle kartofler bliver simpelthen en oplevelse uden sidestykke og opgaven bliver udført på ingen tid, fordi denne kartoffelskræller er så godt designet samtidig med at den er super skarp.

  Naturligvis leveres denne også i rustfrit stål.

  victorinox-kartoffelskr%C3%A6ller-rex-schweizisk-rustfrit-st%C3%A5l-7-6070_1693_250x250.png

  Det er også muligt at købe en alternativ skræller fra Victorinox – Victorinox Julienne Skrællekniv som er sublim til at fremstille eksempelvis snitter fra gulerødder med. Dine salater kommer til at se ganske eksotiske og indbydende ud.

  Intet er overladt til tilfældighederne hos Victorinox og du er garanteret at alle dine forventninger bliver indfriet, når du vælger at købe brødknive, steak knive, urteknive eller bestik sæt fra Victorinox.

  Du får med andre ord knive og bestik sæt i verdensklasse til en overkommelig pris.

 9. Selvhypnose - hvad er det?

  Af: Inge Guldal, Aut.cand.psych.

  (Du kan lærer selvhypnose hos nordjysk hypnose, enten som enkelt person eller samle en gruppe og jeg kommer gerne ud, i salborg område.) www.nordjyskhypnose.com

  Hvad er selvhypnose?

  At hypnotisere sig selv er det letteste og mest naturlige i verden, og du gør det allerede.

  Selvhypnose sker spontant, når du falder i staver, dagdrømmer, falder ind i dig selv og bare lader tankerne flyde. Hjernen har brug for at komme ned i svingninger, og derfor er alle i denne tilstand mange gange i løbet af dagen, børn og unge meget mere end voksne.

  Man kan desværre også helt ubevidst komme til at hypnotisere sig selv negativt, det kender vi alle. Negativ selvhypnose virker lige så effektivt som positiv selvhypnose. En depressiv, angstfuld tankegang er både destruktiv og farlig både for en selv og for ens omgivelser. Vi mennesker kan virkelig gøre det dårligt for os selv ved at gøre vores tankegang mere ængstelig, pessimistisk, dyster og derved få det rigtigt dårligt og gøre os selv mere syge. Derved kommer man desværre også til at lave dårlig stemning for andre, for dårligt humør smitter også .

  Men så godt som alle kan via terapi og selvhypnose lære at tænke mere positivt og udvikle en gladere tanke- og følelsesmæssig grundtone.

  Hvad sker der med kroppen under hypnose?

  Det, der sker under hypnose og selvhypnose, er, at kroppen slapper af, det parasympatiske nervesystem aktiveres, og hjerneaktiviteten falder fra betabølger ned på alfa- eller det dybere theta-niveau, og du er i en hypnotisk trance.

  Indholdsfortegnelse

  Hvad er selvhypnose?

  Hvad sker der med kroppen under hypnose?

  Hvordan foregår selvhypnose?

  Hvad kan man bruge selvhypnose til?

  Hvor kan man lære selvhypnose?

  Bøger om selvhypnose

  CD'er om selvhypnose

  En start kan være Apps og CD'er med guidet selvhypnose

  Hvis hjernebølgerne bliver endnu langsommere og kommer ned på delta-niveau, så falder du i søvn. Det ”farligste”, der kan ske med positiv selvhypnose, er, at du falder i søvn. Selvhypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvor du arbejder med det tema, du ønsker, og alle andre tanker er skubbet væk.

  Tilstand

  Hjernebølgefrekvens (Hz)

  Beta (Vågen)

  12-30

  Alfa (Døs)

  08-12

  Theta (Let søvn)

  04-07

  Delta (Dyb søvn)

  00-03

  At skifte fokus bevidst med selvhypnose kan ændre ens humør, følelser, oplevelser og opførsel.

  I disse år bliver der udført megen psykologisk forskning i den kombinerede anvendelse af kognitiv terapi og hypnose. Interessen skyldes blandt andet, at man nu ved, at hjernen kan ændre og udvikle sig ved, at tankegangen ændres. Det sker lettere og mere effektivt i terapi med hypnose, fordi man her får fat i det ubevidste. Desuden frigives hormonet oxytocin under hypnose. Det gør oplevelsen yderst behagelig og bevirker, at klienter får lyst til at gøre deres ”selv¬hypnose¬hjemmearbejde”.

  Hypnose virker bedst, når man bliver hypnotiseret af en behandler, der kender én og tager sig tid til at gøre hypnosen så personlig som muligt.

  Hvordan foregår selvhypnose?

  Eksempel på en let selvhypnoseøvelse: Tæl dig ind i dagen.

  Begynd, netop når du er vågnet, langsomt og dovent at strække dig i sengen, og tæl fra et til ti, idet du langsomt fortæller dig selv, hvilken herlig dag du kommer til at få.

  Tæl højt, hvis du er alene, og inde i dig selv, hvis din elskede ligger og sover ved siden af. God morgen... (dit navn).

  Det bliver en fantastisk dag.

  Der kommer til at ske noget positivt overraskende i dag.

  Jeg har øje for alle de muligheder, der viser sig.

  En dag fuld af skønne overraskelser.

  (Dit navn:) Det er din dag i dag.

  Klar til dagen!

  Frisk og veludhvilet!

  Klar til at tage hul på en fantastisk dag!

  Og nu skal jeg op og have... (en dejlig kop kaffe, et skønt bad eller hvad du nu skal)

  Og så hopla ud af sengen og i gang med dagen med forventninger om en dejlig dag.

  Når du har udført øvelsen nogle få gange, vil du opdage, at du gør den mere og mere personlig. Du kan sige lige præcis de positive ting, der passer til dig og dit liv. Sætningerne i øvelsen ovenfor er blot eksempler. Du kan også indtale teksten på for eksempel din mobiltelefon og afspille den for dig selv hver morgen som det første, når du lige er vågnet og stadig ligger i sengen.

  Det er lettest at starte her, for når du kommer ud af søvnen, bevæger dine hjernebølger sig fra delta over theta til alfa og til sidst beta, hvor du er fuldt vågen. Hvis du gennemgår øvelsen, så snart du vågner, glider du helt naturligt lige igennem hypnosestadierne (theta og alfa), og kroppen er afslappet.

  Hvad kan man bruge selvhypnose til?

  Selvhypnose bruges for at afhjælpe rigtig mange problemstillinger, for eksempel til smertelindring, til at opnå positiv tankegang, indre ro, afstresning, mindre angst, bedre selvværd, til at falde i søvn osv. Psykologer bruger det i kombination med terapi, blandt andet i behandling af angst, depression, stress, søvnproblemer, smerter, traumer med mere. Hos nogle psykologer får klienterne lov til at optage hypnosebehandlingen, så de kan gentage hypnosen hjemme hos sig selv og på den måde få mest muligt ud af behandlingen og hurtigt få det bedre.

  Hvor kan man lære selvhypnose?

  Det hurtigste og mest effektive er at få en hypnoterapeut til at indtale en personlig hypnose til dig, så den handler specifikt om dig og de udfordringer, du tumler med. Der er rigtig mange psykologer, læger og psykiatere, der tilbyder hypnose som behandlingsform i kombination med terapi.

  Psykologerne har deres eget selskab, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose.

  Læger, tandlæger og psykologer har Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

  Hvis du vover dig ud på det alternative hypnosemarked, skal du se dig godt for. Hvem som helst kan tage et weekendkursus i hypnose og kalde sig hypnotisør eller hypnoterapeut. Ligesom du ikke vil have hvem som helst til operere dig eller ordne dine tænder, skal du heller ikke lade hvem som helst hypnotisere dig. Hypnose er et meget effektivt middel til at få kroppen og sindet til at slappe af, og alle kan lære det. Den terapeutiske behandling under hypnosen er straks meget vanskeligere; her skal behandleren være godt uddannet og vide, hvad han eller hun gør.

  Ellers kan man traumatisere patienten, give ubehagelige, utrygge og skræmmende oplevelser, gøre en psykisk syg person mere forvirret osv.

  Bøger om selvhypnose

  Hypnoterapeut og hypnotisør

  Man bruger ordet hypnoterapeut om personer, der anvender hypnose i deres terapi.

  Ordet hypnotisør bruges typisk om en, der kan hypnotisere og måske optræder med det.

  Der findes ganske mange gode engelske bøger, der fortæller, hvordan man udfører selvhypnose. Dem kan du for eksempel finde på, www.amazon.co.uk.

  Cand. merc. Lars Zwisler har skrevet "Lær at forstå og praktisere selvhypnose" - man skal dog kunne en del hypnose for at kunne bruge hans ellers udmærkede bog.

  CD'er om selvhypnose

  For at komme i gang kan man supplere med CD’er med indtalte hypnoser eller visualiseringer. Der er flere, der udgiver sådanne CD’er. Eksempelvis professor i psykolog og dr. med. Bobby Zachariae, der har lavet mange gode selvhypnose-CD’er. Han kalder det visualisering, men det er blot et andet ord for selvhypnose.

  Der er tre ting, der skal gå op i en højere enhed, når du skal vælge:

  Det, der bliver sagt, skal være noget, der giver mening for dig.

  Du skal kunne lide stemmen og kunne slappe af til den.

  Hvis der er musik i baggrunden, skal du også kunne lide musikken.

  Hvis disse tre ting ikke er opfyldt, vil du ligge og blive irriteret, og så glider du ikke ind i den hypnotiske trance. Derfor er det en god idé at starte på biblioteket, så du ikke risikerer at købe dig fattig i hypnose-Apps eller CD’er, du slet ikke kan bruge.

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 2142
   views

  Recent Entries

  Over de næste én til to uger vil jeg anmelde de "exfolierende sokker" som siges at fjerne hård hud under fødderne.

  Jeg har brugt mærket "aktive fødder" købt i et supermarked, men de findes under mange navne på f.eks. Ebay.

  Jeg har/havde RIGTIG meget hård hud på hælene, på siden af begge storetæer, og på de forreste trædepuder (lige før tæerne)

  Det kræver sin tålmodighed at holde sig nogenlunde i ro i 90 minutter, mens man har plast-sokkerne på, så jeg vil anbefale at man ser en film imens.. :)

  DAG 1:

  Det stod på sedlen i pakken at man ikke må bruge dem, hvis man har åbne sår på foden...

  Det havde jeg heller ikke.... troede jeg.. :shock:

  En lille rift på siden af foden begyndte at svie efter ca. ½ times behandling..

  Men man må jo lide for skønheden..

  Man mærker at væsken trænger ind i huden, da det føles varmt, efter noget tid.

  Fødderne skal skylles bagefter, og det er nu gjort..

  Den hårde hud virker allerede LIDT blødere, men den store forandring skulle ske om et par dage, hvor den hårde hud burde begynde at dratte af, som små klamme "CornFlakes"..

  DAG 2:

  "Let it snow, Let it snow, Let it snow."

  Ja det er først på ca. 3-4 dagen, at huden skal begynde at skalle af i flager.

  Men allerede nu står den på et mindre "snevejr" hvis jeg ikke har sokker på, og når jeg tager sokkerne af.

  Så indtil videre sker der ihvertfald et-eller-andet.

  Den steder hvor den tørre hud var flækket (av-av) er sprækkerne allerede helet (har lukket sig sammen) og er stoppet med at gøre ondt.

  Den (tidligere) hårde hud er blevet lidt blødere, og mere sammenhængene. Er dog blevet lidt ru, i på siden af hælene, hvor den hårde hud ikke var så tyk.

  DAG 3:

  Ca. 10 minutters fod-pilleri for at fjerne den første løse hud.

  DAG 4-6:

  Har jeg kogt sammen til én, fordi de "fodmæssigt" ligner hinanden.

  ½ times fod-skrælning pr. dag..

  Huden kommer, for det meste, af i store flager..

  Nogle steder kræver det dog lille pincet, og stor tålmodighed.

  Nu er det næsten kun de steder hvor den hårde hud var tykkest, der ikke er skiftet ham endnu.

  DAG 7:

  Idag kom fodfilen frem..

  Jeg var ved at blive bims i bøtten af at bruge ½ time om dagen på at skrælle fødder.

  Brugte den sædvanlige halve time, smuttede i bad, og gik igang med fodfilen bagefter..

  Nu er der kun få steder på fødderne, hvor der er hård hud tilbage.

  Og bonussen er at jeg igen kan stå fast på parketgulvet, når jeg går barfodet. :D

  Konklusion:

  I mit tilfælde var det 100% pengene værd, og selv om det kræver en del arbejde, vil jeg gentage behandlingen et par gange om året.

  Fodpeeling af denne type, har min klare anbefaling.

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 1633
   views

  Recent Entries

  Jeg starter et nyt band op og det kommer til at foregå sådan at jeg skal bruge nogle beats til mit rap så jeg søger en der kan lave beats så i kan skrive i kommentarerne og lægge en lyd fil så tar jeg 3 af dem og så kommer der en afstemning om hvem der skal lave mine beats.

  Dem der kan tilmelde sig skal være fra 10-14 år.

 10. Elliot Rodger – Når et feminiseret og undertrykt drengebarn, bliver seriemorder.

  Del 2.

  Af Søren Nordvig

  Elliot tager kontakt til en pige.

  En gang i Rodgers liv tager han kontakt til en pige han krydser på en bro ved UCSB. Han siger ”hej” til hende og smiler. Men hun kigger ligegyldigt tilbage uden at smile. Det er selvfølgelig en stor bekræftelse på hans overbevisning om at ingen piger i hele verden vil have med ham at gøre og at han skal lide døden som jomfru.

  Intet i universet kan ændre det faktum mener han til sidst. En bekendt ved navn Addison har sågar også afsløret for ham at ingen piger nogensinde vil have sex med ham, da Rodger overfuste ham. Dette gjorde Rodger fordi Addison var lykkedes med at blive populær hos pigerne, ændre sin stil, ikke være nørdet længere og i stedet blive inviteret med til festerne hvor ”alt det frække sker”, forklarer Rodger. Addison måtte slette Rodger og de andre tabere fra sin facebook for at kunne opretholde sin nyvundne status hos de ”cool kids” han nu frekventerede på Malibu Beach. Pga. dette forræderi blev Rodger frygteligt rasende og hævngerrig. Det bliver dog ligesom alle de andre gange ikke til noget. De får senere snakket og bliver genforenet.

  Efter en episode hvor Rodger meget fuld til en fest oppe i Santa Barbara slår ud efter nogle piger og truer dem med at han vil slå dem alle ihjel og hvor han bliver skubbet ud over en kant af nogle fyre, brækker ankelen og får klø indtil en gruppe mennesker stopper mishandlingen af ham, advarer Addison, indviet i episodens hovedtræk, ham en nat nede i LA ved en strand om ”ikke at gøre noget dumt”.

  På dette tidspunkt har Elliot uigenkaldeligt besluttet sig for at iværksætte og planlægge sit slutprogram dersom løbet er kørt for ham. Han affejer Addisons bekymring med en beroligende forsikring. Elliot ændrer altså derved sin ydre adfærd i forhold til omgivelserne, fra at ytre sin vrede og inderste tanker til udvalgte folk, til at hemmeligholde den nu begyndende hævnakt. Han vælger at opgive håbet i sit indre om at tingene nogensinde kan blive bedre.

  Elliot som selverklæret taber og idéen om hævn.

  Rodger var selverklæret taber. Taber fordi han indså og observerede at den (for ham) allestedsnærværende dekadente alfa-han/hun kultur med al dens ondskab, fordærv og degenererede sex-aber, på trods af al dens urigtighed og uanstændighed, alligevel ikke gav ham en chance hos det andet køn, når han nu som den mest anstændige og gode af alle fortjente det mest.

  Denne erkendelse eller selverklæring er central, da det er hans modvillige accept af dette ”faktum”, der muliggør og ultimativt nødvendiggør behovet for en anden løsning på hans udfordringer. Det er dette behov for en anden løsning, der i mangel af bedre ideer, tvinger ham i retning af destruktiv og hævngerrig adfærd og akt.

  Havde han villet fjerne sit fokus fra det miljø han stræbte efter at få succes i, ville der objektivt set være en verden fuld af kvinder der ville finde en fyr med hans ydre vilkår interessant også selv om han var halv hvid og halv asiat og lille af højde og tynd osv. Det er selvfølgelig vel nok noget andet mht. hans meget forkælede og arrogante personlighed. Men det kunne der jo måske findes en kur på hvis der ellers var nogen der havde kunnet overbevise ham om det.

  Han var uden tvivl selv forpint over at han kun var halvt hvid da det ikke passede ind i hans meget racistiske verdensbillede og det er for så vidt et selvbestaltet traume han prøver at skjule i hans manifest, men som alligevel bryder igennem facaden. Han havde utvivlsomt også dyb sociofobisk angst og følte sig i de tidlige år meget frastødt af alle tanker omkring sex og var på mange måder meget umoden i mine øjne. Han døjede med en tilstand af eskapistisk infantilisme der dog også gav ham det pusterum fra den brutale pubertets virkelighed han åbenbart mente at have brug for.

  Elliots møde med pornografi og onani.

  Han støder på pornografisk materiale to gange i sin pubertet. Den første gang er en episode hvor en anden spiller i World of Warcrafts forum sender ham nogle nøgenbilleder af det andet køn. Det er en chokerende oplevelse for Elliot. Samtidigt fordømmer Elliot det nye Wow-spil der kommer, da flere almindelige mennesker og derved alfa-typer, synes at interessere sig for spillet. Det giver store problemer omkring slutningen af hans pubertet, da hans yndede tilflugtssted nu også indtages af folk der benytter spillet til at mødes og date og snakke om piger.

  Hans andet møde med pornografi, beskriver han som en fæl og horribel oplevelse. En person på en netcafe ser en pornografisk filmsekvens og den kommer Elliot til at se på. Elliot forfærdes over at nogle mennesker kan få sig selv til at gøre noget så grotesk og frastødende primitivt og beskriver det som et traume.

  Senere bliver han dog så seksuelt moden at han udvikler en vis seksuel tolerance over og lyst til at se film med seksuelle handlinger. Da Elliot sidst i puberteten begynder at fantasere og onanere hver dag, virker det også som om han har udviklet en naturlig balance og normal drift for en teenager på det punkt.

  Han beskriver hvordan hans fantasier kunne vare længe og vedvarende når han ville have en god onanisession. ”Det er det tætteste jeg kommer på at have sex”, konkluderer han. Tilsyneladende overvejer Elliot ikke muligheden for måske at søge en smule lykke hos en prostitueret, ud fra hvad han afslører i manifestet.

  Men det kan tænkes enten at have været alt for frastødende en tanke for ham eller måske faldt det ham ikke rigtigt ind, at den mulighed også kunne være der for ham. Sandsynligvis ville han have følt sådan en plan som en nedladende handling at skulle gennemføre overfor sig selv.

  Endelig nævner Elliot også at et han med tiden begynder at blive mere bevidst om, at det at begære og nyde et godt måltid mad giver en vis kropslig tilfredsstillelse, der kan ligge en anelse i retning af det seksuelle, kropslige begær og nydelse. Derfor sørger han for, som han siger, at smovse sig igennem og sætte al den pris han kan, på de gode måltider der i familiens samvær og sociale sammenhænge kommer hans vej.

  Rodgers familiære og psykologiske forhold.

  Rodger manglede i ekstrem grad indføring i voksenlivet og hans sociale angst og forfængelighed hindrede ham voldsomt i et sådant naturligt forløb og udvikling. Den hårdhændede behandling den marokkanske stedmor udsatte ham for har nok episodisk forvoldt ham stor ydmygelse af sådan en art at også et normalt barn vil have haft pådraget sig skadevirkninger. Det er selvfølgelig i den henseende ud fra det sparsomme materiale og måske tvivlsomme sandhedsværdi i Rodgers manifest, relativt svært at bedømme og kræver at man ser mere indgående på hele strukturen og til eksempel kender den filosofiske pædagogik bag stedmoderens opdragelsesmodel.

  Det får vi naturligvis ikke noget dybere indblik i ud fra Rodgers manifest. Men hvis det ellers, objektivt set, har foregået nogenlunde som beskrevet må det have været nogle alvorligt usunde, ydmygende og kastrerende oplevelser. Særligt skal det ses i lyset af farens manglende støtte til sin søn, og hans derimod passive og totale suverænitetsafgivelse til stedmoderen.

  Stedmoderen får den totale magt over ham og forvalter den exceptionelt hårdt set med almindeligt målestok. At hun f.eks. permanent forbyder sin stedsøn Rodger adgang til farens hus fordi han uden at banke på hoveddøren, går ind for at slukke sin tørst med et glas vand, efter en længere gåtur ude i heden, kan tjene som eksempel. Han bliver så at sige smidt på porten og han prøver at fange sin fars medlidenhed uden held. De afkræver ham en undskyldning til en start. Rodger afviser og føler sig uretfærdigt behandlet og ydmyget over at hans egen far sætter hans ældste søn på porten og dermed sætter sin egen søn af blodbånd lavere end den udefrakommende, invasive stedmor.

  Omvendt kan man også diskutere om det ostensivt er et forvredet kvindesyn eller had til stedmoderen, der kommer lidt til overfladen og at det vi kan læse i virkeligheden er forældrenes bekymrede forsøg på at reagere herpå? Det vides ikke.

  Tingene bliver kun lettere udredt mange måneder senere da bedstemoren kommer fra England på familiebesøg og kræver at familien genforenes.

  Til yderligere eksemplificering fortælles om hvordan stedmoderen i løbet af barndommen bruger en suppe som straf ved at tvinge ham til at spise denne suppe, da hun opdager at han ikke kan fordrage denne suppe. Der er flere eksempler i hans manifest og Rodger nævner at hendes overgreb var hverdag for ham så længe han kan huske stedmoren være en del af hans liv, og hvis det ikke er tilfældet objektivt set, er det i hvert fald den subjektive oplevelse Elliot har af sit liv. Jeg synes det tegner et lidt tvivlsomt billede af stedmorens og faderens roller som forældre til Elliot.

  Man kan måske derfor granske lidt her hvis man søger årsager til Rodgers sociale angst og underkuede forsigtighed. Meget af den forsmåede værdighed han ifølge ham selv har følt som barn, resulterer i higen efter selvværd og accept/kærlighed, senere udmøntet i de urealistiske høje narcissistiske tanker om hans egen storhed/værdi, som kompensation for hans dybe mangel på selvværd og vel applikeret eller kanaliseret overlevelsesdrift. Hans årelange indestængte had via hans krænkede narcissistiske selvbillede til PUA’er eller alfahanner/hunner er derfor også en overkompenseret reaktion på det urimeligt og for ham absolut kvælende lille jeg/under-jeg han har følt sig trængt ned i, i mødet med den (i hans øjne ikke mindst) voldsomme og ublu amerikanske køns og teenagekultur og generelt med voksen og kønslivets mere driftsbetonede akter.

  Hans angiveligt noget forkælede barndom, og i så fald at denne forkælelse og manglende krav har været der fra tidlig barndom, har den kun styrket den psykologiske konflikt mellem ham og stedmoderen og gjort det endnu mere umuligt for Rodger selv at balancere et sundt overjeg/jeg/id. Det er måske netop det stedmoderen ubevidst forsøger at udligne/kurere gennem sin hårde behandling!? Effekten for mig at se er mere ild på bålet, men kan ikke udelukke at han samtidig havde brug for den konflikt/grænsesætning i hans psykiske udvikling hvis han havde været mere normal udviklet og i stand til at modtage behandlingen. Jeg mener dog også metoden er yderst skadelig for en mand som ham, hvis det ikke følges op mere indgående og pædagogisk korrekt.

  Stedmoderens dominerende rolle har skabt grobund for en dobbeltbinding på kritiske punkter, mellem Rodger og hans mor og Rodger og hans stedmoder. Forholdet til sin stedmoder, kan tænkes at udgøre et dysfunktionelt elektra-kompleks der igennem psykisk vold, svigt og fornedrelse har haft en ekstra kastrerende effekt på ham i sådan en grad at den grundlæggende seksuelle nysgerrighed og emotionelle tillid til det andet køn har været afskåret og skadet fra tidlig barndom. Forkælelsen og det idealiserede kvindesyn har yderligere kompliceret bindingen til det andet køn og har virket forstyrrende på Rodgers kønsmæssige adfærdsudvikling.

  Rodgers mor af kinesisk afstamning, men opvokset i det malaysiske, ser jeg ikke spiller nogen negativ rolle i Rodgers liv som mor eller opdrager. Tværtimod. Hun virker som en god og sund opdrager, der godt konstituerer hans udvikling og opvækst. Hun virker som et meget positivt og resursefuldt menneske. Hun hjælper ham adskillige gange igennem konflikter og kriser og er der altid for ham.

  Rodgers far virker som om han vil det bedste for sin søn. Hvem vil ikke det. Han virker til gengæld som han har brugt mindre tid med hans søn, end han måske kunne ønske sig, pga hans arbejde. En almindelig problemstilling. Desværre bevirker den mangel på kontakt med sin søn også at det virker som om han ser meget lidt af alvoren i sin søns problemer og pinsler i pubertetens første år og frem.

  Han giver dog sent i forløbet sin søn en bog: ”Laws of Attraction”, da det begynder at gå op for forældrene at det står rigtig slemt til med Elliots socialangst og dermed følgende akavethed omkring piger. Bogen handler om at tænke positivt – at bruge positive tanker om de mål man vil nå og så næsten på magisk vis; vil man nå det, forklarer Rodger nærmest hånende og nedladende i manifestet. Det kan være mod sin far i trods, pga. denne ”nemme fidus” og billige ”løsning” på sin søns enorme problemer, at han lader så hånt om denne gave. Man fornemmer derved Elliots egen fortvivlelse og sorg over farens manglende hjælp.

  I stedet for at øve sig på sine sociale færdigheder bruger Rodger bogens budskab aggressivt til at spille de mange penge, han ved forskellige lejligheder har fået skrabet sammen fra sin familie, op på lotteri, for derved at kunne vinde en masse penge og derved blive attraktiv hos pigerne.

  Man kan have sine tvivl men Rodger fremfører det som om han vælger, måske igen i hånefuld trods og sorg, at tro på budskabet og at tage dets løfter om magi så alvorligt og konkret at han beder, som bogen inspirerer ham til, til højere magter om at lade ham vinde den store gevinst. Han kører sent aften en lang tur ind i nabostaten Arizona for at nå at være med i spillet og dette gentager sig adskillige gange.

  Måske kan man tilskrive denne adfærd nogle psykologiske udsving under det store pres jeg formoder hans psyke befinder sig i, idet han på daværende tidspunkt har besluttet at dette er hans absolut sidste udvej for at komme ud af jomfrudommen nogensinde. Hvis han ikke vinder den store gevinst nu, kan han umuligt undgå at udføre sit slutprogram, ”Day of Retribution”.

  Det vil han også for alt i verden undgå, da han selvfølgelig ikke har lyst til at dø objektivt set. Han må derfor formodes at have været under enormt pres fra sine egne vilkår. Døden gør ham bange. Han frygter den. Bare en af disse kvinder ville være bare lidt sammen med ham på en date og give ham bare én chance, for at bevise sit værd, ville han afbryde det hele, forklarer han igen.

  Den der kommer tættest på rodgers tanker irl (in real life) er hans gamle ven James, der også er jomfru. En stille og rolig fyr der har valgt at tage sin jomfrudom på en helt anden afslappet måde og som slet ikke deltager i ungdommens ”scoreræs” fornemmer man i manifestet. Denne bakker dog også ud da deres konversationer bliver for ekstreme for James.

  Hele hans barndom har forældrene vidst at han var genert og havde problemer med kontakt. De forsøger tit at lave legeaftaler osv. Man fornemmer også at de tydeligvis skifter taktik når det ene ikke virker, til noget andet. Desværre virker det som om deres tiltag aldrig rigtig får den gennemslagskraft man kunne ønske.

  Rodgers reelt potentielle sociale position i hans favorit sexhierarki

  Da jeg mener at en del debat ville kunne undgås ved at kigge på nogle generelle ting omkring et sexhierarki. Jeg vil derfor give min objektive vurdering af Rodgers reele position i det sexhierarki han håbede at blive en del af i Santa Barbara, set i det objektive lys, at man trækker hans reele adfærd fra,tildeler ham status som ukendt personlighed og kun fokuserer på hans ydre vilkår, fysik, økonomi, tøjstil, familiære status og biologisk ophav osv.:

  Kunne Rodger teoretisk have fundet en plads i dette hierarki? Svaret er: Ja. I ALLE hierarkier har ALLE teoretisk en chance som udgangspunkt. Det ville de fleste udover PUA’er nok også være enige i. Alt er et spørgsmål om psykologi og personlighed. Derfor ville Rodger selvfølgelig også have kunnet opnå en form for menneskelig kommunikation og interpersonelt forhold i dette partikulært ”svære” miljø.

  Han nævner også selv at han observerer en ung asiatisk mand snakke med en ung kvinde, til en fest i miljøet. Han vælger tilsyneladende ikke at bruge denne observation til en positiv sammenligning med hans egen situation, på trods af dens potentielt opsættende effekt.

  Efter min mening ville Rodger, selv i dette miljø, kunne have mødt nogle piger han teoretisk ville kunne matche, da disse faktorer, som Rodger så som så afgørende for hans succes er så ubetydelige i forhold til ens personlighed. Det handler alt sammen om hvad man gør det til. I kønslivet og i al kurtisering, særligt ungdommens, gælder grundsætningen: Verden vil bedrages!

  En erkendelse der kunne have været ualmindeligt nyttig for ham at indse. I stedet for at fokusere på sin egen egoistiske selvforherligelse kunne han med fordel have prøvet at sætte sig lidt ind i hvilke kvaliteter sine kvindelige medmennesker rent faktisk ville være interesseret i hos en mand. Hans eget bud var et fastlåst overfladisk, forvredet og stereotypt filmisk billede af virkelighedens og kærlighedens rammer.

  Slutspil.

  En jernhård vilje, drevet af dyb jalousi, afmagt og vrede, mod ikke at falde i hak, gå på kompromis, ændre sine holdninger og attitude og opnå sociale succeser, holde op med at læse verden og sig selv negativt, nuancere sit verdensbillede og livsmål, søge andre løsninger og årsager for verdens uretfærdigheder osv. osv., holdte ham fra at lykkes bedre i denne verden.

  Han bemærker selv måske lidt spørgende og undrende et eksempel på hans egen stædige natur, da han i de første skoleår i England, som den eneste nægter at gøre som de andre børn. Vi kan i øvrigt i den forbindelse som kuriosum kun gisne om, at hans skæbne kunne have gået i en helt anden retning, hvis familien var blevet boende i England og han var blevet integreret i en lidt mere europæisk kultur som den engelske.

  Den parallelle sunde og naturligt modnende udvikling foregik tydeligvist også i Elliots liv. Og han kan ikke helt frasige at tage ved lære af livet, når man læser hans refleksioner, skulle det være hans mission ikke at lære noget.

  Denne udvikling gik på grund af alle hans vanskeligheder og måske også en portion biologisk/fysiologisk part, væsentligt langsommere end gennemsnittet fra tidlig pubertet som igen selvforstærkede decelerationen af den psykiske modning mærkbart. I stedet øgedes ophobningen af vrede og frustration, og voksede til at blive en fast del af hans personlighed.

  Hans nærmest fatalistiske drift og mentale fokus på smerte, jalousi, afmagt og fornedrelse, bunder dybest set i de autonome ukontrollerbare psykoseksuelle og driftsmæssige følelsesanlæg som alle mennesker besidder, som øges og intensiveres i ungdommen hvor virilitet og kapaciteten er maksimal. Håndteres disse drifter ikke korrekt kan man udvikle sig problematisk.

  Jeg tror desværre Elliot undertrykte hans drifter længe pga hans store overjeg (måske stedmoderens blandt andet) og det forsvindende lille jeg og det absolut til tider undertrykte id. Han var infantil og evasiv, manglede fuldstændig selvværd og selvironi og det udviklede sig til social angst, arrogance og narcissisme.

  Alt sammen opsummeret manglede han en grundlæggende følelse af eksistensberettigelse og søgte en dyb form for kærlig bekræftelse af at være god nok som menneske.

  Alle mennesker søger dybest set at give og opnå kærligheden igennem livets handlinger, men alle har deres egne individuelle vilkår at søge eller give den ud fra.

  Det var i mine øjne utvivlsomt kærligheden med alle dens vrangsider hele hans liv handlede om. Denne lyse energi som alle væsener i universet drages af.

  Det hele pin-pointer han selv i manifestets første ord ”humanity” og det er ikke en tilfældighed, men resultatet af hans lillehjernes millioner af kalkulationer, der nøjagtigt ender med denne start på hans endelige farvel til denne verden.

  Desværre, inden han nåede at drage nytte af den positive og sunde del af sin personlige udviklings begyndende forløb eller det omgivende samfunds behandlingsmuligheder, og et lys måske kunne have været tændt for enden af tunnelen af hans lidelser, gav han op.

  Indhyllet i opbygget had og gnistrende vrede forsøgte han at udføre sin ”Day of Retribution”, der stort set mislykkedes i forhold til hans grusomme plan, men dog forårsagede mange menneskers død og lidelse, hans egen inklusive.

  Havde han valgt livet, ville der ikke komme nogen nemme løsninger på hans vej. Den viden besad han og han valgte anderledes.

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 1757
   views

  Recent Entries

  Who doesn’t want a house in a place where everyone comes to spend their holidays? Well the cape coral homes for sale are such great places and you can find plenty of them available on the market today because of the difficulties through which the economy is passing. It may take some time but you are sure to recover your initial investment and then some because this is an area that is sure to reclaim its initial market value.

  You should also know that once you get here you will discover a place that has 350 days of sunshine and temperatures averaging 75 degrees, as well as affordable living, all these factors contributing to the fact that the city is among the fastest growing in the entire country. The winter is dry with moderate temperatures so this isn’t going to pose a problem for you. Outdoor recreation is abundant in Cape Coral. Whatever your interests are it can be found here at any time. The city is home to many water parks that are great fun, over 29 recreational parks, numerous recreational areas and several beautiful golf courses that will make you forget about any difficulties of the daily life.

  Everyone knows that the biggest attraction in Florida is the miles and miles of white sandy beaches and pristine blue waters for everyone to enjoy. The city of Cape Coral has a great fishing pier where anyone can go, a public yacht club and a clean sandy beach. With the green golf courses mentioned earlier, the renowned beaches and an abundance of recreational activities Cape Coral is a paradise for both visitors and residents.

  All these having been said we think that Cape Coral is a great destination and if you want a place that is always sunny and fun you should definitely choose it.